Прозорість діяльності

На виконання протокольного рішення Кабінету Міністрів України №18 прийнятого на засіданні КМУ 18 лютого 2015 року з метою забезпечення прозорості діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки, розміщуємо інформацію про діяльність підприємства за 2013-2017 роки.

Форма №1 “Баланс” (Звіт про фінансовий стан)

За 2013 рік За 2014 рік

За 1 кв. 2015 року За 1 півріччя 2015 року За 9 місяців 2015 року За 2015 рік

За 1 кв. 2016 року За 1 півріччя 2016 року За 9 місяців 2016 року За 2016 рік

За 1 кв. 2017 року За 1 півріччя 2017 року За 9 місяців 2017 року За 2017 рік

За 1 кв. 2018 року За 1 півріччя 2018 року За 9 місяців 2018 року За 2018 рік

За 1 кв. 2019 року За 1 півріччя 2019 року

За 2020 рік

За 2 кв. 2021 року За 1 півріччя 2021 року За 2021 рік

За 1 кв. 2022 року За 1 півріччя 2022 року За 9 місяців 2022 року За 2022 рік

Форма №2 “Звіт про фінансовий результат (Звіт про сукупний дохід)”

За 2013 рік За 2014 рік

За 1 кв. 2015 року За 1 півріччя 2015 року За 9 місяців 2015 року За 2015 рік

За 1 кв. 2016 року За 1 півріччя 2016 року За 9 місяців 2016 року За 2016 рік

За 1 кв. 2017 року За 1 півріччя 2017 року За 9 місяців 2017 року За 2017 рік

За 1 кв. 2018 року За 1 півріччя 2018 року За 9 місяців 2018 року За 2018 рік

За 1 кв. 2019 року За 1 півріччя 2019 року

За 2020 рік

За 2 кв. 2021 року За 1 півріччя 2021 року За 2021 рік

За 1 кв. 2022 року За 1 півріччя 2022 року За 9 місяців 2022 року За 2022 рік

Форма №3 “Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)”

За 2013 рік За 2014 рік За 2015 рік За 2016 рік  За 2017 рік За 2018 рік За 2020 рік За 2021 рік За 2022 рік

Форма №4 “Звіт про власний капітал”

За 2013 рік За 2014 рік За 2015 рік За 2016 рік За 2017 рік За 2018 рік
За 2020 рік За 2021 рік За 2022 рік

Форма №5 “Примітки до річної фінансової звітності”

За 2013 рік За 2014 рік За 2015 рік За 2016 рік За 2017 рік За 2018 рік За 2020 рік За 2021 рік За 2022 рік

Форма 10-ЛГ загальна – Звіт про виконання виробничого плану

За 2015 рік За 1 півріччя 2016 року За 2017 рік
За 1 квартал 2018 року За 1 півріччя 2018 року За 9 місяців 2018 року За 2018 рік
За 1 квартал 2019 року За 1 півріччя 2019 року За 2021 рік
За 1 півріччя 2022 року За 9 місяців 2022 року За 2022 рік

Форма 3-ЛГ – Лісогосподарська діяльність

За 2017 рік

Декларація керівника підприємства ДП “Н-Сіверське ЛГ” Засько М.М.

За 2015 рік