Прозорість діяльності

На виконання протокольного рішення Кабінету Міністрів України №18 прийнятого на засіданні КМУ 18 лютого 2015 року з метою забезпечення прозорості діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки, розміщуємо інформацію про діяльність підприємства за 2013-2017 роки.

Форма №1 “Баланс” (Звіт про фінансовий стан)

За 2013 рік За 2014 рік

За 1 кв. 2015 року За 1 півріччя 2015 року За 9 місяців 2015 року За 2015 рік

За 1 кв. 2016 року За 1 півріччя 2016 року За 9 місяців 2016 року За 2016 рік

За 1 кв. 2017 року За 1 півріччя 2017 року За 9 місяців 2017 року За 2017 рік

За 1 кв. 2018 року За 1 півріччя 2018 року За 9 місяців 2018 року За 2018 рік

За 1 кв. 2019 року За 1 півріччя 2019 року

Форма №2 “Звіт про фінансовий результат (Звіт про сукупний дохід)”

За 2013 рік За 2014 рік

За 1 кв. 2015 року За 1 півріччя 2015 року За 9 місяців 2015 року За 2015 рік

За 1 кв. 2016 року За 1 півріччя 2016 року За 9 місяців 2016 року За 2016 рік

За 1 кв. 2017 року За 1 півріччя 2017 року За 9 місяців 2017 року За 2017 рік

За 1 кв. 2018 року За 1 півріччя 2018 року За 9 місяців 2018 року За 2018 рік

За 1 кв. 2019 року За 1 півріччя 2019 року

Форма №3 “Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)”

За 2013 рік За 2014 рік За 2015 рік За 2016 рік  За 2017 рік За 2018 рік

Форма №4 “Звіт про власний капітал”

За 2013 рік За 2014 рік За 2015 рік За 2016 рік За 2017 рік За 2018 рік

Форма №5 “Примітки до річної фінансової звітності”

За 2013 рік За 2014 рік За 2015 рік За 2016 рік За 2017 рік За 2018 рік

Форма 10-ЛГ загальна – Звіт про виконання виробничого плану

За 2015 рік За 1 півріччя 2016 року За 2017 рік
За 1 квартал 2018 року За 1 півріччя 2018 року За 9 місяців 2018 року За 2018 рік
За 1 квартал 2019 року За 1 півріччя 2019 року

Форма 3-ЛГ – Лісогосподарська діяльність

За 2017 рік

Декларація керівника підприємства ДП “Н-Сіверське ЛГ” Засько М.М.

За 2015 рік