Діяльність

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “НОВГОРОД – СІВЕРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО” створене на підставі наказу Міністерства лісового господарства України від 31 жовтня 1991 року № 133 “Про організаційну структуру управління лісовим господарством України”, засноване на державній власності, належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України ,та входить до сфери управління Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства
установлені цілі та завдання:
одна з головних сфер підприємства – створення та відновлення лісових насаджень , забезпечення необхідного рівню ведення лісового господарства, лісорозведення.

результати фінансово-господарської діяльності:
лісгосп спрацював в 2014 році з наступними показниками:
Було сплачено податків, зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів :
2014 році – 7930 тис.грн ,що на 2770 тис.грн більше ніж у 2013 році.
(5160 тис. грн.,) в тому числі :
– попневої плати сплачено 4199тис.грн ,(в 2013році-2364тис. грн.)- в тому числі :
– в Держбюджет- 1669 тис.грн , (в 2013році- 1553 т.грн),
– в місцевий бюджет 2530тис.грн – (в 2013році-811тис.грн),
внесків до державних цільових фондів – 5966 тис.грн.(в 2013 році- 4742 тис. грн.,) в т.ч. єдиний соціальний внесок – 5966тис.грн, разом сплачено податків за 2014 рік – на суму 13896 тис.грн., що на 3994тис.грн більше попереднього року ( 2013 рік на суму 9902 тис.грн.).

На ведення лісового господарства:
В 2014 році було виділено 116,2 тис. грн. державних бюджетних асигнувань, власних коштів – 11777,9 тис.грн. (в 2013 році було виділено 25,5 тис. грн. державних бюджетних асигнувань, власних коштів – 9791,9 тис.грн.)
За 2014 рік середньомісячна зарплата в еквіваленті повної зайнятості зросла на 18% в порівнянні з попереднім роком і склала 3671 грн. (в 2013р. – 3111грн.). Протягом 2014 року крім посадових окладів працівникам лісгоспу було нараховано та виплачено премії за результатами роботи на суму 1010,4 тис.грн. ,і винагорода за вислугу років за І,ІІ ,ІІІ квартали в сумі 1022,3тис.грн що разом склало – 15 % від фонду оплати праці (7,4%-премія,7,6%-вислуга років),(за 2013 рік середньомісячна зарплата в еквіваленті повної зайнятості склала 3111 грн.)

– Середньооблікова чисельність штатних працівників ДП «Новгород-Сіверський лісгосп» , в порівнянні з 2013 роком зменшилась на 3 чоловіки (2014 рік – 312 чоловік, 2013 рік – 315 чоловік) , середньомісячна заробітна плата 1штатного працівника в 2014 році склала 3600 грн , тобто збільшилась в порівнянні з 2013 роком на 633 грн (тобто в 2013 році – заробітна плата 1 штатного працівника складала 2967 грн);

– заборгованость з виплати заробітної плати відсутня;

зросла реалізація на 1 працюючого ЕПЗ – на 34109грн (2014 рік – 166355 грн., 2013 рік 132246 грн.),
реалізація на 1 га площі збільшилась на 437 грн.( 2014 рік –
1833 тис.грн., 2013 рік – 1396 тис.грн.) .
– закупівлі (капітальні інвестиції ) в 2014 році були здійснені на суму 3517 тис.грн.,(що на 308тис грн. більше ніж у 2013 році- 3209 тис.грн.), з них:

– будівництво лісових доріг – 1432 тис.грн.,
– машини, обладнання та інвентар – 1780 тис. грн.,
– капітальні інвестиції на придбання інших необоротних матеріальних активів – 260 тис. грн. ,
– нематеріальних активів – 45 тис.грн

За результатами діяльності – ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство» працює ритмічно ,стабільно , прибутково, дії факторів , які несуть загрозу підприємству не передбачаються.